Kontrollören By Kjell-Olof Bornemark Audiobook


Listen Kontrollören By Kjell-Olof Bornemark Audiobook audiobook

Read Kontrollören By Kjell-Olof Bornemark Audiobook

  • Duration: 5 hours, 44 minutes
  • Writer: Kjell-Olof Bornemark
  • Publisher: October 2020
  • Narrators: Johan Svensson
  • Genres: Johan Svensson
  • Rating: 0
  • Narrator Rating: 0
  • Publication:Kontrollören By Kjell-Olof Bornemark Audiobook

När Berlinmuren revs och systemet föll var det många i forna DDR som greps av panik. Men somliga höll huvudet kallt och lyckades skaffa sig en försäkring för framtiden. En av dem är Liesel Beck, som nu är på väg till Stockholm med material hon tänker använda för utpressning.

I den svenska huvudstaden finns ett dussintal personer som ännu är omedvetna om att deras tidigare hemliga verksamhet snart kommer att ställa tillvaron på ända. En av dem, en man som kallas Kontrollören, är dock förvarnad om Liesels ankomst och beredd att göra vad som helst för att skydda sig själv.

‘Kontrollören’ är en agentroman, med vältecknade personporträtt, där de gamla spionerna lever i en förvirrad värld där inga gamla lojaliteter existerar. Kjell-Olof Bornemarks namn är välkänt inom den svenska kriminallitterära scenen och hans böcker har översatts till ett flertal språk.

Read More